+38 (050) 7000199
+38 (096) 6793832
0
0

Ваша корзина пуста!

Публічний договір (Договір публічної оферти)

Відповідно до ст. 633 ЦК України публічним є договір (Політика конфіденційності), в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться. Політика конфіденційності розміщується на відповідному сайті або іншим шляхом, доступним до будь-якого покупця товарів і споживача послуг. Він містить загальні умови купівлі-продажу товару, робіт, послуг, які є однаковими для всіх покупців і споживачів. Безпосередньо предмет договору, сам вид товару, їх кількість можуть оформлюватися шляхом подання відповідної заявки (заповнення форм, вибору товару тощо). Прийняття та підтвердження такої заявки є невід'ємною частиною (обов'язковою умовою) публічного договору. Роблячи відповідну заявку на купівлю товару і здійснюючи відповідну оплату в спосіб, передбачений публічним договором, покупець фактично акцептує умови публічного договору. Таким чином, укладення договору відбувається шляхом загальнодоступної публікації публічного договору з боку продавця товару і згоди на такі умови з боку покупця через вибір товару та проведення оплати.

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до положень ст.ст. 634, 641 та 642 Цивільного Кодексу України використання особою в будь-якому вигляді сайту Інтернет-магазину (в тому числі, але не виключно, огляд інформації, здійснення ідентифікації за допомогою персонального логіна та пароля, участь у бонусних програмах, акціях, заповнення заявок, форм, оформлення замовлення) є її безумовною згодою з усіма положеннями та умовами даної публічної оферти, а також підтвердженням факту отримання  від продавця інформації відповідно до вимог частини другої статті 13 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII.

1.2. Оформлення Замовлення свідчить про прийняття особою пропозиції укласти публічний договір і прирівнюється до укладення Договору за умови отримання особою підтвердження такого Замовлення від Інтернет-магазину. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання.

2. Поняття і визначення

2.1. Використані в тексті даного публічного договору терміни мають наступні значення:

 • "Товар" - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети, інформація про які представлена на сайті Інтернет-магазину і містить основні характеристики продукції;

 • "Інтернет-магазин" - сайт, створений для організації дистанційного способу оформлення Замовлення та укладення Договору купівлі-продажу Товарів за допомогою засобів дистанційного зв'язку із використанням мережі Інтернет та телекомунікаційних мереж.

 • "Продавець" - особа, яка реалізує Товари, інформація про які представлена на Інтернет-сайті.

 • "Покупець" - фізична особа, яка погодилася з умовами даної оферти та уклала Договір.

 • "Замовлення" - обрані Покупцем позиції з переліку Товарів, представленого у Інтернет-магазині.

3. Предмет Договору

3.1. Договір регулює правовідносини щодо купівлі-продажу Товарів, у тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем Товарів в Інтернет-магазині,

 • оформлення Покупцем Замовлення в Інтернет-магазині ;

 • оплата Покупцем Замовлення;

 • обробка та доставка Замовлення Покупцю.

3.2. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення за допомогою “форми кошика” на сайті Інтернет-магазину чи з допомогою оператора call-центру Інтернет-магазину.

4.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

4.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

4.3.1. прізвище, ім'я Покупця;
4.3.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);
4.3.3. контактний телефон.

4.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

4.5. Якщо будь-якої із Сторін необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині.

4.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 4.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.3 – 4.4. цієї Оферти.

4.7. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

4.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

4.10. Замовлення є дійсним за умови підтвердження можливості його виконання з боку Інтернет-магазину.

5. Порядок оплати

5.1. Покупець оплачує вартість Замовлення у національній валюті (гривні) на умовах та у спосіб відповідно до обраного сервісу та способу оплати.

5.2. У випадку, якщо за Покупцем числиться доставлений і не отриманий Товар, вартість наступних Замовлень сплачуються ним на умовах повної передоплати.

6. Строк, вартість та умови доставки

6.1. Доставка Товару здійснюється на вказану адресу в обумовлені з Покупцем дату та час на умовах:

 • доставки до відділення обраної служби доставки,

 • шляхом самостійного отримання Покупцем Товару у точці видачі товарів.

6.2. Плата за доставку Товару у точку видачі товарів не стягується. Плата за доставку Товару іншим способом визначається відповідно до умов надання послуг обраної служби доставки.

6.3. Можливість погодження нових часу та/або дати доставки узгоджується з Покупцем відповідно до умов служби доставки при здійсненні доставки на умовах кур’єрської доставки або доставки до відділення служби доставки у разі неможливості з боку Покупця отримати Товар в обумовлені час та/або дату. При здійсненні доставки на умовах самостійного отримання Покупцем Товару у разі неможливості з боку Покупця отримати Товар в обумовлені час та/або дату, нові дата та/або час доставки узгоджуються з Покупцем одноразово в телефонному режимі.

6.4. У разі повторного неотримання Товару Покупцем з причин, не залежних від Продавця, та у разі неможливості погодження нових дати та/або часу доставки Замовлення анулюється. При цьому сума попередньої оплати, сплачена Покупцем, повертається йому за вирахуванням витрат, понесених при виконані такого Замовлення.

6.5. Моментом отримання і прийняття Товару Покупцем є момент (залежно від того, яка подія настала раніше):

 • підписання Покупцем документа на підтвердження отримання ним Товару,

 • підписання Покупцем документів служби доставки, що свідчать про отримання відправлення із Товаром,

 • фактичне отримання Покупцем Товару і вчинення Покупцем дій, що свідчать про прийняття Товару (Покупець отримав Товар і покинув точку видачі товару і тому подібне).

6.6. При отриманні Товару Покупець має перевірити його на предмет повноти комплектації та наявності пошкоджень, а також наявність комплекту необхідних документів (чек, гарантійний талон), і, у випадку виникнення претензій, пред’явити їх в момент отримання Товару. Претензії щодо комплектації та цілісності Товару після його отримання не приймаються.

7. Гарантійні зобов'язання

7.1. На Товар, що має гарантійний термін експлуатації, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні і/або визначені виробником.

8. Права та обов'язки сторін

8.1. Продавець зобов'язаний:

 • передати Покупцю Товар у відповідності з умовами Договору;

8.2. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку розірвати Договір у разі порушення Покупцем умов Договору;

 • вимагати від Покупця відшкодування завданих збитків;

 • Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

8.3. Покупець зобов'язаний:

 • До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

 • На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

 • своєчасно оплатити і отримати Замовлення.

8.4. Покупець має право:

 • оформити Замовлення із використанням телефонного зв’язку або “форми кошика” на сайті Інтернет-магазину;

 • вимагати від Продавця виконання умов Договору.

9. Відповідальність сторін

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору в порядку, передбаченому Договором та чинним законодавством України.

9.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

 • за незначну невідповідність кольорової гами фотознімків Товару на сайті та оригіналу Товару;

 • за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні Замовлення;

 • за затримки в обробці Замовлення і доставці Товару, які відбуваються з причин, незалежних від Продавця;

 • за наслідки передачі Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна та пароля третім особам.

9.3. Покупець особисто несе відповідальність за використання та схоронність логіна та пароля до облікового запису Покупця у Інтернет-магазині.

9.4. У разі старіння матеріалів (зокрема опису Товару) на Інтернет-сайті та за інших умов Продавець ні за яких обставин не є відповідальним за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитками від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), які виникли внаслідок використання чи неможливості використання цього Інтернет-сайту.

9.5. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від обов’язку виконання умов Договору до припинення дії таких обставин. Під обставинами непереборної сили для цілей Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і відвернути розумними способами.

9.6. Сторони зобов’язуються здійснювати всі необхідні дії для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9.7. Продавець не несе відповідальності за дії служби доставки, в тому числі за строки перевезення і схоронність Товару.

9.8. Покупець несе відповідальність за достовірність даних, вказаних у “формі кошика”. В випадку, якщо некоректне, неточне та/або невірне зазначення Покупцем даних у “формі кошика” призвело до додаткових витрат Продавця, пов’язаних із доставкою Товару за невірною адресою, або до видачі Товару неналежному Покупцю, всі пов’язані із цим збитки та витрати покладаються на Покупця. Продавець має право утримувати суму таких витрат чи збитків з сум, сплачених або належних до сплати в якості оплати Товару.

9.9. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Покупцеві у разі невідповідності фактичних умов продажу оферті, є надання Покупцеві права відмовитися від отримання і прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо суми фактично були оплачені Покупцем). Покупець має право скористатися даним правом до моменту підписання документів, які підтверджують отримання Товару.

10. Дія договору. Строк та розірвання

10.1. Договір вступає в силу з моменту його укладення і діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2. До закінчення строку дії Договору його може бути розірвано за взаємною згодою сторін до моменту фактичного отримання Товару. В випадку попередньої оплати Замовлення Продавець здійснює повернення грошових коштів на картковий рахунок Покупця, зазначений у письмовій заяві.

10.3. Розірвання Договору щодо Товару належної якості за ініціативою Покупця відповідно до законодавства про захист прав споживачів не здійснюється за умов, коли причиною для розірвання є властивості та ознаки Товару, зазначені в його описі у Інтернет-магазині та відтворені на фотознімках Товару.

10.4. Повернення оплати за Товар у передбачених законом випадках провадиться виключно на підставі письмової заяви Покупця в порядку відповідно до чинного законодавства України. Разом із мотивованою заявою на обмін або повернення грошових коштів Покупець надає Товар в повній комплектації, гарантійний талон та чек на придбання Товару. Кошти повертаються Покупцю в національній валюті (гривні) виходячи із суми, отриманої в національній валюті (гривні) в результаті оплати Товару Покупцем.

11. Інші умови

11.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір за умови його публікації на Інтернет-сайті https://fishki.biz/

11.2. Інформація щодо Товару надана для ознайомлення із його описом та фотознімками.

11.3. Покупець надає свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у зв’язку із виконанням Договору в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

11.4. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця в цілях обробки Замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки Товару, здійснення взаєморозрахунків та інших дій в порядку виконання Договору.

11.5. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, у товаросупровідних документах на товар. Інформація про Товар також може надаватися дистанційно (телефоном, шляхом розміщення інформації про Товар на Інтернет-сайті). Покупець підтверджує свою згоду на отримання інформації про Товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку